تعبیر خواب استخدام در کار و شغل – تعبیر پیدا کردن شغل در خواب

کاملترین تعبیر خواب استخدام به عنوان کارآموز و پیدا کردن شغل و سر کار رفتن در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب استخدام در کار و شغل – تعبیر پیدا کردن شغل در خواب را قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب استخدام شدن و سر کار رفتن و پیدا کردن کار بهتر و بیکار شدن و استخدام کردن دیگران و انجام دادن کار دنیا و آخرت و خدمتکار در حال کار کردن و بچه ها در حال کار کردن …

تعبیر خواب استخدام شدن,تعبیر خواب استخدام نشدن,تعبیر خواب استخدام شدن در بانک,تعبیر خواب استخدام در بانک,تعبیر خواب استخدام در ارتش,تعبیر خواب استخدام شدن در نظام

خواب استخدام در کار و شغل تعبیر پیدا کردن شغل در خواب - تعبیر خواب استخدام در کار و شغل - تعبیر پیدا کردن شغل در خواب

تعبیر خواب استخدام در کار و شغل – تعبیر پیدا کردن شغل در خواب,تعبیر خواب استخدام کردن دیگران,تعبیر خواب استخدام شدن در کار جدید و بهتر,تعبیر خواب استخدام به عنوان مهندس شرکت,تعبیر خواب کار کردن بچه ها,معنی و مفهوم استخدام شدن در خواب

تعبیر خواب استخدام در کار و شغل – تعبیر پیدا کردن شغل در خواب

تعبیر خواب کار و شغل چیست ؟ تعبیر خواب رفتن سر کار و یا دعوت شدن به شغل و مقام جدید شروع شدن یک دوره خوب و و همچنین پیدا کردن شانس در تمام امور است اگر ببینی از این موضوع استقبال میکنی بدون تردید روزها و ایام بسیار خوبی را پیش رو داری و در این راه خانواده و اطرافیانت به تو کمک میکنند.
تعبیر خواب استخدام شدن
آنلی بیتون می گوید:
۱ـ اگر خواب ببینید بیکار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .
آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانه آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی دست یابید .
تعبیر خواب کار و شغل
امام صادق علیه السلام می فرمایند:
اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.
محمد ابن سیرین بصری گوید:
اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.
اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.
اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.
اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.
در سرزمین رویاها آمده :
شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .
خدمتکار شما در حال کار کردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .
اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی
بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کار می کنند : درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .
شما به واسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .
باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .
بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.
از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .
ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید .
اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است
تعبیر خواب پیدا کردن شغل
در سرزمین رویاها آمده:
شما یک شغل دارید : یک دوره خوب شروع میشود .
شما هیچ شغلی ندارید : شما سبک مغز هستید .
شغلتان را دوست دارید : شادی و عمر طولانی
از شغل خود متنفرید : شانس در همه امور با شما خواهد بود .
درآمد شما بسیار خوب است : مشاجره در خانواده
درآمد شما کم است : از دوستان حسود بپرهیزید .
شما توانائی پیدا کردن یک شغل را ندارید : ناکامی در عشق
برای دیگران شغل پیدا می کنید : ناکامی در کار
تعبیر خواب سر کار رفتن دیگران
محمد ابن سیرین می گوید:
اگر ببینی خودت به محل کاری رفته ای و یا در جایی استخدام شده ای نشانه ی ان باشد که کارهایتان را بخوبی در اراده ی خود دارید
اگر ببینی پدرت به سر کار می رود علامت آن داست که کارهایتان با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو می شود
اگر ببینی مادرت به سر کار میرود در کارهای شما پول و فراوانی خواهد بود
اگر ببینی دوستت سر کار میرود کنجکاوی شما ارضاء می شود و این موضوع برای دیگران مانند اقوام اشنایان و … به این نشانه باشد که مردم شکست خوردن و یا زمینت خوردن شما را دوست دارند
تعبیر خواب سر کار رفتن
جابر مغربی می گوید:
چنان چه بیکار باشی و کار پیدا کنی به این معناست که فقط می بایست به خودتان متکی باشید و یا فقط روی خودتان حساب باز کنید
اگر ببینی همسرت به سر کار می رود بیانگر اعلام خطر و یا احتنال ردی است اگر ببینی هر دو با هم به شغل خوبی دست پیدا میکنید نشانگر خوشبختی غیرمنتظره و یا غافلگیر شدن است
اگر ببینی به شغل قبلی ات بر میگردی به معنی پس رفت و یا ناکامی در عشق است
اگر ببینی از این اتفاق ناراحت و دلگیر شده ای دلیل بر یک مشاجره طولانی و تمام نشدنی در بین اعضای خانواده ی شماست
اگر ببینی دوستت تو را به سر کاری میبرد بیانگر افرادی حقه باز و یا حسودی هست که در اطرافت هستند و فقط به دنبال منفعت خودشان می باشند

 

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب خرید و فروش و معامله و خرید از فروشگاه و مغازه

برگرفته از سایت دعاگو

*********************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + 6 =