تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی – تعبیر آب شدن بستنی در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب بستنی و خریدن بستنی در سایت دعا 786

0

در این بخش از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی – تعبیر آب شدن بستنی در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بستنی و خریدن و فروختن بستنی و بستنی یخی و بستنی شیرین و ترش و بستنی چوبی و قیفی و لیوانی …

تعبیر خواب بستنی یونگ,تعبیر خواب بستنی میوه ای,تعبیر خواب بستنی ابن سیرین,تعبیر خواب بستنی خوردن دیگران

خواب بستنی و خوردن بستنی تعبیر آب شدن بستنی در خواب - تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی - تعبیر آب شدن بستنی در خواب

تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی – تعبیر آب شدن بستنی در خواب,تعبیر خواب بستنی فروشی,تعبیر خواب خرید و فروش بستنی,تعبیر خواب بستنی یخی و قیفی,تعبیر خواب بستنی لیوانی,معنی و مفهوم بستنی در خواب

تعبیر خواب بستنی و خوردن بستنی – تعبیر آب شدن بستنی در خواب

به تعبیر معبرین غربی دیدن بستنی در خواب بیانگر شانس و یا موفقیت در انجام کارهایی که بر عهده شماست می‌باشد.
تعبیر خواب بستنی خوردن
آنلی بیتون می‌گوید:
خوردن بستنی در خواب، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت‌هایی که به دوش گرفته‌اید موفق خواهید شد.
اگر خواب ببینید بچه‌ها مشغول خوردن بستنی هستند، نشانة آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می‌یابید.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
شما بستنی می‌خورید: شانس
فرزندانتان بستنی می‌خورند: در سلامتی کامل بسر خواهید برد.
دشمنان شما بستنی می‌خورند: آن‌ها یک دورة فقر و بدبختی را خواهند گذارند.
تعبیر خواب انداختن بستنی روی زمین
آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می‌اندازد، نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد.
تعبیر خواب بستنی ترش
آنلی بیتون می‌گوید: خوردن بستنی ترش در خواب، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوهی به پایان می‌رسد.
تعبیر خواب آب شدن بستنی
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بستنی شما آب می‌شود، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت دلخواه دست یابید، بازار آن لذت کساد می‌شود.
تعبیر خواب خریدن بستنی
کتاب سرزمین رویاها: بستنی می‌خرید: خطری در روابط اجتماعی.

برگرفته از سایت دعاگو

**************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زمین کشاورزی و کشتزار و کاشت تخم و بذر در مزرعه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × سه =