تعبیر خواب جواز ساختمان و سفر – گرفتن جواز دفن در خواب نشانه چیست

معنی و مفهوم و تعبیر خواب جواز ساختمان و خانه و جواز کسب و کار در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب جواز ساختمان و سفر – گرفتن جواز دفن در خواب نشانه چیست را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر خواب گرفتن جواز برای کسب و کار و جواز برای کفن و دفن مرده و جسد و گیرفتن جواز توسط دیگران و ندادن جواز ….

خواب جواز ساختمان و سفر گرفتن جواز دفن در خواب نشانه چیست - تعبیر خواب جواز ساختمان و سفر - گرفتن جواز دفن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب پروانه و جواز کسب و کار,تعبیر خواب جواز برای ساخت خانه,تعبیر خواب جواز برای مغازه,تعبیر خواب جواز برای کفن و دفن,معنی و مفهوم گرفتن جواز برای ساختمان

تعبیر خواب جواز و پروانه خانه – دیدن جواز ساختمان یا مغازه در خواب نشانه چیست

خواب دیدن اینکه شما جواز می گیرید بیانگر حقوق شماست.

معبران غربی می گویند:

اگر جواز ساخت باشد بیانگر این است که شما به دنبال تایید این هستید که به سمت اهدافتان یا فاز بعدی در زندگی تان حرکت کنید.
تعبیر خواب جواز
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
به طور کلی دیدن جواز در خواب نیکو است ولی باید دید برای چه اخذ گردیده یا به چه منظور داده شده. جواز در خواب های شما حقی است مسلم و بدون معارض.
در سرزمین رویاها آمده:
شما یک جواز دریافت می کنید : حرفه تان را تغییر می دهید .
تقاضای یک جواز می کنید : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ خواهد داد .
به شما یک جواز می دهند : احترام و امتیاز شما بیشتر می شود .
به شما جواز نمی دهند : یک اتفاق مهم و دلپذیر
دیگران جواز می گیرند : تغییرکلی در زندگی شما رخ خواهد داد .
تعبیر خواب جواز دفن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب دیدید که برای کسی جواز دفن گرفته اید و آن کس هر که هست زنده می باشد موجب نیک نامی و حسن شهرت وی می شوید.
اگر جواز دفن برای خود شما صادر شده بود از سلامت و امنیت آینده خویش می توانید کاملا مطمئن باشید و ضمنا شهرت و محبوبیت خواهید یافت.
اگر جواز دفن گرفته بودید برای کسی که مرده است و آن جواز در دست شما بود تحقیق کنید چون آن مرده حقی بر شما دارد که آن حق را ادا نکرده اید. به زبان دیگر مدیون او هستید و بر شما ست که ذمه خویش را بری کنید.
تعبیر خواب جواز ساختمان یا سفر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر خواب ببینید جواز ساختمان به نام شما صادر شده، چیزی را از شما می گیرند. اگر جواز برای سفر بود و شما در عالم خواب تان خوشحال بودید، تحولی پیش می آید که نگران کننده است اما اگر از داشتن جواز سفر خوشحال نبودید، موجبات شادی شما فراهم می گردد.
تعبیر خواب پاره کردن جواز
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر در خواب دیدید که جوازی دارید اما آن جواز پاره یا باطل شده، حق مسلمی از شما ضایع می شود.

تعبير خواب مجوز گرفتن,تعبیر خواب پروانه,تعبیر خواب پروانه امام صادق,تعبیر خواب پروانه حضرت یوسف,تعبیر خواب پروانه سفید,تعبیر خواب پروانه های رنگی,تعبیر خواب پروانه رنگی,تعبیر خواب پروانه بزرگ

منبع : سایت دعاگو

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب پروانه و پروانه های رنگی - تعبیر دیدن پروانه در خانه

**************************************************

بازنشر : سایت دعا 786 قوی ترین سایت دعا و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 15 =