تعبیر خواب دختر زیبا و جوان و نوزاد و بچه دختر زیبا و خوشگل در خواب

کاملترین تعبیر خواب دختر زیبا و صاحب دختر زیبا شدن در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب دختر زیبا و جوان و نوزاد و بچه دختر زیبا و خوشگل در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر و تفسیر خواب دختر زیبا و دختر خوش اندام و دختر خوشگل و دختر جوان و خوش چهره و صاحب دختر زیبا شدن و به دنیا آوردن دختر زیبا و بوسیدن و رابطه جنسی با دختر زیبا هستید این مطلب از سایت دعا 786 رو حتما ببینید

تعبیر خواب دختر زیبا غریبه,تعبیر خواب دختر زیبا و جوان,تعبیر خواب دختر زیبا زاییدن,تعبیر خواب دختر زیبا دیدن,تعبیر خواب دختر دار شدن,تعبیر خواب دختر بچه,تعبیر خواب دختری که دوستش داری,تعبیر خواب دختر ناشناس,تعبیر خواب دختر حامله,تعبیر خواب دختر بچه دیگران,تعبیر خواب دختر دار شدن دیگران,تعبیر خواب دختر دار شدن دختر مجرد

خواب دختر زیبا و جوان و نوزاد و بچه دختر زیبا و خوشگل در خواب - تعبیر خواب دختر زیبا و جوان و نوزاد و بچه دختر زیبا و خوشگل در خواب

تعبیر خواب بوسیدن دختر زیبا,تعبیر خواب به دنیا آوردن دختر زیبا,تعبیر خواب داشتن دختر زیبا,تعبیر خواب حرف زدن با دختر زیبا,تعبیر  خواب دختر بچه خوشگل و جوان,تعبیر خواب دختر زیبا غریبه و ناشناس

تعبیر خواب دختر زیبا و جوان و نوزاد و بچه دختر زیبا و خوشگل در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد.
اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد.
اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيري و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد.
اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد.
اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر زنی بیند که دختری دارد، دلیل که خیر و نیکی بدو رسد و از خویشان و اهل خود خرم شود.
اگر مردی بیند که دختر زاد، منفعتش بیشتر باشد.
اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد.
اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد.
اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند.
اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد.
اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید، ازنسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد .
اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .
اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .
اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .
اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد .

برگرفته از دعا سایت

******************************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب پاشنه پا سالم و قوی - تعبیر شکستن پاشنه پا در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 12 =