تعبیر خواب دوات یا ظرف مرکب – تعبیر از دست دادن دوات در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب دوات و ظرف مرکب و گم کردن دوات در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب دوات یا ظرف مرکب – تعبیر از دست دادن دوات در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب دوات و خریدن و فروختن دوات و ظرف مرکب پر از دوات و گم کردن دوات و ریختن دوات در داخل قلم و خودکار …

خواب دوات یا ظرف مرکب تعبیر از دست دادن دوات در خواب - تعبیر خواب دوات یا ظرف مرکب - تعبیر از دست دادن دوات در خواب

تعبیر خواب دوات یا ظرف مرکب – تعبیر از دست دادن دوات در خواب,تعبیر خواب ریختن دوات در قلم,تعبیر خواب خریدن و فروختن دوات,تعبیر خواب دوات و جوهر سیاه و سبز,معنی و مفهوم دوات در خواب

تعبیر خواب دوات یا ظرف مرکب – تعبیر از دست دادن دوات در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که دوات دارید موردی برای آموختن و آموزاندن می یابید.

نه به صورت علم و تحصیل کلاسیک بلکه آموختن و آموزاندن به معنی عام. کششی که برای آموختن و تعلیم دادن در ما ایجاد می شود در خواب های ما به صورت یکی از ابزار تحریر مثلا دوات تجسم می یابد.
حتی احساس کمبودهای ما در رابطه با دانش اجتماعی و اطلاعات عمومی در خواب های ما متجلی می گردد و این جلوه به شکل قلم، دوات، کتاب، خط کش، کتابخانه و از این قبیل ظاهر می شود.

ممکن است احساسی در ما به وجود آید یا سرخوردگی شدیدی پیدا کنیم ولی به زبان می آوریم.

چه بسا که این احساس کمبود به یادمان نماند و فراموش کنیم اما ضمیر ناخودآگاه ما ضربه وارد آمده را حفظ می کند و نگه می دارد و در خواب های ما به صوری که گفته شد شکل می بخشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن دوات یا ظرف مرکّب در خواب،به خدمتکار، خیر و خوشی یا ازدواجی سودمند تعبیر میشود.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دوات، زنی پاک و عالم می‌باشد.

اگر ببینی دوات داری، یـعـنـی با زنی پاک و عالم ازدواج می‌کنی و به تو سود و منفعت می‌رساند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دواتی از عاج داری، یـعـنـی «پادشاه» به تو «کنیزکی» می‌بخشد که از او به جاه و عزت می‌رسی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دوات خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود، ولی اگر زنی نداری، یـعـنـی زنی از بستگان تو از دنیا خواهد رفت

منبع : سایت دعاگو

**********************************************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب جلاد و قصاص کردن جلاد - دیدن جلاد در خواب نشانه چیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − چهار =