تعبیر خواب دوش و کتف و شانه – تعبیر کتف و دوش قوی و سالم در خواب

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کتف و شانه و دوش سس و ضعیف و قوی و سالم در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعای doa786.com تعبیر خواب دوش و کتف و شانه – تعبیر کتف و دوش قوی و سالم در خواب را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب دوش و کتف و شانه سست و ضعیف و دوش و کتف قوی و سوار کردن شخص و بردن با روی دوش و کتف و شانه …

تعبیر خواب کتف درد مرده,تعبیر خواب کتف شکسته,تعبیر خواب کتف مرغ,تعبیر خواب کتف کبود

خواب دوش و کتف و شانه تعبیر کتف و دوش قوی و سالم در خواب - تعبیر خواب دوش و کتف و شانه - تعبیر کتف و دوش قوی و سالم در خواب

تعبیر خواب گذاشتن بار روی دوش و شانه

تعبیر خواب دوش
ابن سیرین می‌گوید:
تعبیر دوش، وقار و صبر و بردباری، و همچنین زینت و جمال انسان می‌باشد
اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می‌باشد، یـعـنـی دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود،
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی دوش تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که به خوبی امانت‌داری می‌کنی و امانت را به صاحبش برمی‌گردانی .
اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، یـعـنـی نمی‌توانی امانت‌داری کنی.
اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.
تعبیر خواب کتف
دانیال نبی علیه السلام می فرماید:
دیدن کتف به خواب، دلیل آهستگی مردم است و زینت و جمال. اگر دید کتف او قوی است و درست، دلیل است بر زیادتی زینت او. اگر به خلاف این بیند، دلیل است که حق مردم در گردن او بود
معبران در مورد این خواب گویند:
اگر در خواب بر کتف خود موی بیند، دلیل که از جائی که خبر ندارد مال یابد.
تعبیر خواب شانه
آنلی بیتون می گوید:
دیدن شانه های برهنه در خواب ، نشانه آن است که تفییرات شادی آور باعث می شود که با نگاهی دیگر به جهان بنگرید .
اگر خواب ببینید شانه هایتان باریک به نظر می رسد ، علامت آن است که برای انتخاب تفریح و سرگرمی ، سلیقه های دیگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت .
خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
دیدن شانه در خواب، برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند، نشانه خیر و برکت است. شانه به مردی عادل نیز، تعبیر میشود.

منبع : سایت دعاگو

***************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زیلو و جمع کردن زیلو - تعبیر زیلوی پهن شده در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =