تعبیر خواب زن زیبا غریبه و زیبا شدن زن و داشتن زیبا و جوان در خواب

کاملترین تعبیر خواب زن زیبا و خوشگل و زن ناز و زن قد بلند زیبا و ازدواج با زن زیبا در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب زن زیبا غریبه و زیبا شدن زن و داشتن زیبا و جوان در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن زن زیبا و خوشگل و زن با چهره و صورت زیبا و ازدواج با زن زیبا و حرف زدن و صحبت کردن با زن زیبا و بوسیدن و نوازش و لمس کردن زن زیبا و عروسی زن زیبا و زن زیبا برهنه و لخت و فاحشه هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید ….

تعبیر خواب زن زیبا غریبه,تعبیر خواب دختر زیبا,تعبیر خواب دختر زیبا و جوان,تعبیر خواب دختر زیبا غریبه,تعبیر خواب دختر زیبا داشتن,تعبیر خواب دختر زیبا زاییدن,تعبیر خواب دختر زیبا به دنیا آوردن,تعبیر خواب دختر زیبا بدنیا اوردن,تعبیر خواب زن حامله,تعبیر خواب زن گرفتن,تعبیر خواب زن دوم,تعبیر خواب زن گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن دوم گرفتن,تعبیر خواب زن چادر مشکی,تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل,تعبیر خواب زن گرفتن دیگران,زن زیبا بود در این زمونه بلا,زن زیبا از ویگن,زن زیباروی در جدول,زن زیباست,زن زیبا در حل جدول,زن زیبا بود در این زمونه بلا متن,زن زیباروی در جدولانه,زن زیبا نی نی سایت,زن خوشگل نی نی سایت,زن خوشگلم تولدت مبارک,زن خوشگل در جی تی ای وی,زن خوشگل برای پروفایل,زن خوشگل یا خوش اخلاق,زن خوشگل مال مردمه نی نی سایت,زن خوشگل خانواده برتر,زن خوشگل میخوام خانواده برتر

خواب زن زیبا غریبه و زیبا شدن زن و داشتن زیبا و جوان در خواب - تعبیر خواب زن زیبا غریبه و زیبا شدن زن و داشتن زیبا و جوان در خواب

تعبیر خواب زن زیبا لخت و برهنه,تعبیر خواب زن زیبا و خوشگل,تعبیر خواب زن زیبا و ناز و قد بلند,تعبیر خواب ازدواج با زن زیبا,تعبیر خواب بوسیدن زن زیبا,تعبیر خواب نزدیکی با زن زیبا,تعبیر خواب رابطه جنسی با زن زیبا,معنی و مفهوم دیدن زن زیبا در خواب

تعبیر خواب زن زیبا غریبه و زیبا شدن زن و داشتن زیبا و جوان در خواب

زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند.

تعبیر خواب زن (معبرین اسلامی)

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر‌های زن عبارتند از:

شادی و مقصود و خواسته
دنیا
کار و شغل دنیا
فراوانی و فراخی نعمت
قحطی و کمبود
ثروتمندی

زن غریبه یا آشنا

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد

جابر نیز می‌گوید:

تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

زن جوان

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

پیرزن

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد.

تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد.

تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد

ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است.

اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای.

اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.

زن شاد و آراسته

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

زن زیبا

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود.

اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی.

اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.

مطیعی تهرانی می‌گوید:

زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند.

خانم آیتانوس می‌گفت:

زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب.
دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد.

حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد.
زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.
زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند.

معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.

از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت.

توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خواب‌ها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود.

این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

تعبیر خواب زن (معبرین غربی)

کارل گوستاو یونگ:

دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد.

تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است.

اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.

پیر زن
دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است.

تعبیر دیگر این است که پیر زن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است.

اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید). برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.

زن حامله
خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

زن، انسان مونث بزرگسال

زن در رویای زنان
تجسمی از نیاز‌های عمیق، ترس‌ها، امید‌ها و پرهیز‌های شما. آنچه زن در رویا انجام می‌دهد سرنخی برای چیستی آن نیاز، احساس یا ترس به دست می‌دهد.
بانویی مقدس: بالاترین درجه توان بالقوه رویابین، آنچه در توان رویابین هست، اما به دلایلی هنوز انجام نداده، شهود و خرد تعالی بخش شخصیت رویابین.
زنی مسن تر: ممکن است نشان دهنده مادر رویابین باشد، احساسات او نسبت به پیر شدن، حس خرد موروثی.
دو زن و یک مرد: الگو‌های رفتاری که از رفتار والدین شکل گرفته‌اند.
دو زن و رویابین: تعارض و تضاد‌ها میان غرایز.
خواهر رویابین، دختر بچه‌ها: رویا از این تصاویر به طرز خاص برای نشان دادن خود رویابین استفاده می‌کند. خصوصیات شخصیتی زن در رویا از قبیل: دوست داشتنی، عصبی، تنبل و …، سر نخی از آن بخش از شخصیت رویابین که بدان اشاره می‌شود به دست می‌دهد.

اگر زن در رویا را به خوبی می‌شناختید، آنچه ذکر شد همچنان صدق می‌کند، اما آن زن ممکن است نمایانگر احساساتی باشد که رویابین نسبت به او دارد.
زن جوان‌تر از رویابین در رویا: خود رویابین در آن سن و سال.

زن در رویای مردان

این تصویر به صورت بنیادین یا احساسات شما درباره یک زن خاص را نشان می‌دهد و یا کل جنس مونث.

آنچه در رویا روی می‌دهد جنبه خاص ارتباط شما را به نمایش در می‌آورد.

روابط رویابین با احساسات خود و شهود درونی خود، توان فهم هنر و ادبیات، زودرنجی، توان تماس با ناخودآگاه خویش از طریق پذیرا بودن، چگونگی رفتار شما با همستان، به ویژه اگر زن درون رویا همسر شما باشد.

پیرزن: معمولا مادر رویابین، شخصیت زن است، چون جنبه احساساتی مرد را نشان می‌دهد.

دو زن و رویابین: مثلث ابدی درونی، تضاد و تعارض احساسات.
زن جوان تر: شاید میل رویابین به زنی در آن سن را به تصویر بکشد، یا احساسات شکننده‌تر خود رویابین را نشان دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

زن: شانس در عشق
دیدن یک زن: ناتوانی
دیدن چندین زن: افترا
زن مو بور: اتفاقی خوشایند
زن مو قهوه‌ای: بیماری
زن مو قرمز: نامعقولات
زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده
زن عریان: عزاداری در خانواده
شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن
بوسیدن یک زن: استفاده مادی
زن باردار: شادمانی
پیر زن: دعوا
زن چادری: مرگ

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.
اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.
دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت
دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.
دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب مسجد و رفتن به مسجد و ساختن مسجد در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 5 =