تعبیر خواب زن گرفتن مرد مجرد و زن گرفتن شوهر و زن گرفتن پدر در خواب

کاملترین تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل و مجرد و زن دوم گرفتن دیگران در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب زن گرفتن مرد مجرد و زن گرفتن شوهر و زن گرفتن پدر در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن زن گرفتن دیگران و زن گرفتن مرد متاهل و زن دوم گرفتن شوهر و زن گرفتن پسر کم سن و سال و زن خوشگل و زیبا گرفتن و زن پیر و جوان گرفتن و چند زن گرفتن هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید ….

تعبیر خواب زن گرفتن شوهر,تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل,تعبیر خواب زن گرفتن دیگران,تعبیر خواب زن گرفتن پدر,تعبیر خواب زن گرفتن شوهر امام صادق,تعبیر خواب زن گرفتن مرد مجرد,تعبیر خواب زن گرفتن شوهر سابق,تعبیر خواب زن گرفتن مرد مرده,زن گرفتن نی نی سایت,زن گرفتن در خواب نشانه چیست,زن گرفتن خوبه یا بد,زن گرفتن برای فرانکلین,زن گرفتن در جدول,زن گرفتن از ترکیه,زن گرفتن شوهر نی نی سایت,زن گرفتن از شهرستان

خواب زن گرفتن مرد مجرد و زن گرفتن شوهر و زن گرفتن پدر در خواب - تعبیر خواب زن گرفتن مرد مجرد و زن گرفتن شوهر و زن گرفتن پدر در خواب

تعبیر خواب زن گرفتن پدر,تعبیر خواب زن گرفتن دیگران,تعبیر خواب زن دوم گرفتن,تعبیر خواب چند زن گرفتن,تعبیر خواب زن جوان و زیبا گرفتن,تعبیر خواب زن پیر و بدقیافه گرفتن,معنی و مفهوم زن گرفتن پسر در خواب

تعبیر خواب زن گرفتن مرد مجرد و زن گرفتن شوهر و زن گرفتن پدر در خواب

تعبیر خواب زن گرفتن چیست

ازدواج کردن در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ازدواج در خواب بزرگی و مقام است.

معنی دوم دیدن ازدواج در خواب زیادی مال است.

معنی سوم دیدن ازدواج در خواب سلامتی و آسایش در زندگی است.

معنی چهارم دیدن ازدواج در خواب خرمی و شادی است.

تعابیر دیگر دیدن زن در خواب

ابن سیرین

دیدن زن غریبه در خواب بهتر از دیدن زن آشنا در خواب است.

اگر در خواب خود زن جوان ببینید معنی خواب این است که به خواسته و مقصود خود می رسید و به شما شادی می رسد.

اگر در خواب پیرزن ببینید معنی خواب دنیا و کارهای مربوط به دنیا است.

اگر در خواب پیرزن زشت و ترشرو دیدید معنی خواب این است که اوضاع دنیای شما خوب نیست و خواسته های خود نمی رسید.

اگر در خواب پیرزن سالخورده کافر ببینید ، معنی خواب دنیا و مادیات و به دست آوردن مال حرام است.

اگر در خواب پیر زن سالخورده مسلمان ببینید معنی خواب شما مال و اموال حلال است.

اگر در خواب با پیرزن خیلی پیر آمیزش کنی معنی خواب این است که به خواسته دنیایی خود می رسی.

اگر در خواب زنی شاد و آراسته دیدید معنی خواب شما خواسته ها و آرزوهای دنیایی است.

اگر در خواب زن چاق و خوب ببینید معنی خواب شما فراوانی نعمت و افزایش روزی است.

اگر در خواب زن زشت و لاغر ببینید معنی خواب کمبود نعمت و تنگی روزی و قحطی و خشکسالی است.

اگر در خواب دیدید که زن و یا فرزند شما گم شده است معنی خواب شما این است که ضرر و زیان می بینید.

اگر در خواب دیدی که زن خود را فروخته ای معنی خواب تو این است که بزرگی تو از بین می رود و بد نام می شوی ، مگر اینکه شما غیر از این زن ، زن دیگری داشته باشید که در این صورت کارت درست می شود و آبرویت بر می گردد.

اگر در خواب دیدید که زن و یا فرزند خود را در جایی گرو گذاشته اید معنی خواب این است که به شما ستم می شود.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که در زاهی مشغول حرکت هستید و زنی در مسیر شما قرار می گیرد و شما راه خود را به خاطر زن منحرف می کنی معنی خواب این است که فریب دنیا را می خوری و دین و ایمانت ضعیف می شود و راه خیر و خوبی را در زندگی خود کنار می گذاری.

اگر زن پادشاه و یا بزرگی در خواب ببیند که دختر زاییده است معنی خواب این است که شوهرش گنج پیدا می کند

ولی اگر پسر بزاید معنی خواب این است که دچار غم و فکر می شود.

اگر مردی در خواب ببیند که دختری می زاید معنی خواب این است که فقیر و ناراحت می شود

ولی اگر پسر بزاید کار خوبی از او در یادگار مردم می ماند.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب دیدید که در باغ سبزی هستید و زنی زیبا شما را به سوی خودش می خواند معنی خواب این است که عاقبت به خیر می شوید و به حورالعین می رسید و درجه ای مساوی شهدا به شما داده می شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به‌دست می‌آوری

و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی:

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است.

اگر ببیند که می خواهد عروسی کند ولی عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ هست و بعضی گویند: شخصی به دست او هلاک شود

اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر او رسد.

به بیان معبرین غربی دیدن خواب دوباره ازدواج کردن نشانگر بی کفایتی بیننده خواب در کار خود یا قرار گرفتن او بر سر دوراهی یک انتخاب است، انتخابی که برای اوهر تصمیم ارزشی برابر دارد.

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب پول و ثروت زیاد,تعبیر پولدار و ثروتمند شدن در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × سه =