تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن – تعبیر خواب شنا در استخر و دریا

کاملترین تعبیر خواب شنا کردن در سایت دعا 786

0

در این بخش از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن – تعبیر خواب شنا در استخر و دریا را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب شنا در آب دریا و شنا در استخر و شنا کردن در حوض خانه و شنا کردن در آب گرم و سرد و شنای قورباغه …

تعبیر خواب شنا در استخر,تعبیر خواب شنا در آب,تعبیر خواب شنا در رودخانه,تعبیر خواب شنا در آب زلال,تعبیر خواب شنا در دریای شور,تعبیر خواب شنا در دریا امام صادق,تعبیر خواب شناسنامه برای ازدواج,تعبیر خواب شنا در استخر امام صادق

خواب شنا کردن و غرق شدن تعبیر خواب شنا در استخر و دریا - تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن - تعبیر خواب شنا در استخر و دریا

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن – تعبیر خواب شنا در استخر و دریا,تعبیر خواب شنا در آب استخر,تعبیر خواب شنا کردن در رودخانه,تعبیر خواب شنا با دوستان,معنی و مفهوم شنا کردن در خواب

تعبیر خواب شنا کردن و غرق شدن – تعبیر خواب شنا در استخر و دریا

تعبیر خواب شنا از دید جابر مغربی
اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن و غرق شدن هستی تعبیرش این است که در خواسته های دنیوی در حال غرق شدن هستی.اگر در خواب دیدی که در دریا شنا کردی و بیرون آمدی و لباسی را پوشیدی تعبیرش این است که از پادشاهی خلاص میشوی.
تعبیر خواب شنا از دید مطیعی تهران
اگر در خواب دیدی که در حال شنا در استخری با آب صاف و روشن هستید تعبیرش این است که عمری با نشاط در پیش دارید و کامرا میشوید ولی اگر آب کدر و تاریک بود تعبیرش این است که غم و اندوهی سر راه شما قرار میگیرد.
تعبیر خواب شنا از دید ابراهیم کرمانی
اگر فردی در خواب ببیند که در حال شنا کردن در دریا و یا در حال غرق شدن باشد تعبیرش زندانی ماندن است.اگر فردی در خواب ببیند که در حین شنا بمیرد تعبیرش این است که توسط دشمنانش نابود می شود.
تعبیر خواب شنا از دید لوک اویتنهاو
اگر در خواب دیدی که در حال شنا کردن هستی تعبیرش زندگی بی دغدغه است.اگر در خواب دیدی که در آب های کدر در حال شنا هستی تعبیرش مانع است.اگر در خواب دیدی که در حال شنا یا غرق شدن یا در حال فرو رفتن در آب هستی تعبیرش بدبختی است.شنا کردن در آب هایی با جریان تند تعبیرش کاری جسورانه است.اگر در خواب دیدی که در حال تماشای شناگرانی هستی تعبیرش تحقق یافتن آرزوها است.
تعبیر خواب شنا از دید آنلی بیتون
اگر در خواب دیدی که به راحتی شنا میکنی تعبیرش زندگی موفق است.اگر در خواب دیدی که به سختی شنا میکنی تعبیرش ناراضی بودن از زندگی است.اگر در خواب دیدی که با دوستانت در حال شنا هستی تعبیرش محبوبیت بین دیگران است.اگر در خواب دیدی در حال شنا کردن در زیر آب هستی نشانه دلواپسی و نگرانی است.

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زنده شدن مرده و خندیدن و مرده که زنده شد و دوباره مرد

برگرفته از سایت دعاگو

*****************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 4 =