تعبیر خواب عینک آفتابی و دودی – تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب

کاملترین تعبیر خواب عینک و عینک آفتابی و دودی در خواب در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب عینک آفتابی و دودی – تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب را قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر خواب عینک و عین دودی و عینک آفتابی و گم کردن عینک آفتابی و شکستن شیشه عینک آفتابی و زدن عینک آفتابی به چشم …

تعبیر خواب عینک دودی,تعبیر خواب عینک زدن,تعبیر خواب عینک شکسته,تعبیر خواب عینک مطالعه,تعبیر خواب عینکی شدن,تعبیر خواب عینک دودی چیست,تعبیر خواب عینک دیگران,تعبير خواب عينك هديه گرفتن

خواب عینک آفتابی و دودی تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب - تعبیر خواب عینک آفتابی و دودی - تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب

تعبیر خواب عینک زدن به چشم,تعبیر خواب عینک شکسته,تعبیر خواب خریدن و فروختن عینک,تعبیر خواب عینک مردانه و زنانه,معنی و مفهوم عینک دودی در خواب

تعبیر خواب عینک آفتابی و دودی – تعبیر شکستن و گم کردن عینک در خواب

دیدن عینک همانگونه که در بیداری سو و دید چشم را بهبود می‌بخشد در رؤیا نیز دل را روشن می‌کند. لازم به ذکر است که دیدن عینک در افراد عینکی خواب معمولی بوده و تعبیری به همراه ندارد. عینک وسیله ای برای محافظت چشم و حتی کمک به بینایی برای بهتر مشاهده کردن چیزهاست. بنابراین، وظیفه آن بسیار مهمتر از ظاهرش است.
بنا به گفته تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن عینک در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
عینک: توانایی دیدن، فهمیدن و یا ناتوانی در این کارها، راهی برای پنهان کردن خود مانند شخصی که خود را پشت عینک آفتابی‌اش پنهان می‌کند. عبارت‌هایی مانند دوربینی و نزدیک بینی به درک تصویر عینک در رویا کمک می‌کند.
عینک آفتابی: حفاظت از خود یا پنهان شدن.
تعبیر خواب عینک
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می‌گیرد و کارها را برای شما آسان می‌کند. دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می‌گیرد. اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.
معبرین غربی: اگر در خواب مشاهده کنید که عینک زده‌اید بیانگر این است که در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل هستید.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد و در دیدن دچار مشکل شود دلیل که از راه هدایت باز مانده است. استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراهی واگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عینک در خواب، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می‌دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد.
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه عینك به چشم دارید، بیانگر آن است كه دچار بدشانسى می‌شوید.
تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.
معبرین غربی: دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.
آنلی بیتون: دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.
تعبیر خواب عینک آفتابی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که عینک آفتابی زده‌اید رازی دارید که می‌کوشید پنهان نگه دارید. اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می‌کند. اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سوالی برایتان مطرح می‌شود.

برگرفته از سایت دعاگو

**********************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب بی ادب و بی تربیت - تعبیر بی ادبی و بی احترامی در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + شش =