تعبیر خواب محبت و احترام گذاشتن و محبت شوهر و محبت مرد غریبه در خواب

کاملترین تعبیر خواب احترام و محبت کردن دیگران و محبت زن و شوهر و محبت پدر و مادر و محبت معشوق در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب محبت و احترام گذاشتن و محبت شوهر و محبت مرد غریبه در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن مهر و محبت دیگران و محبت کردن به پدر و مادر و محبت به معشوق و محبت مرد و زن غریبه به شما و محبت شما به خواهر و بردار و احترام گذاشتن به دیگران هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید ….

تعبیر خواب محبت شوهر,تعبیر خواب محبت دیدن,تعبیر خواب محبت مرده,تعبیر خواب محبت معشوق,تعبیر خواب محبت دیدن از مرده,تعبیر خواب محبت مرد به زن,تعبیر خواب محبت به کودک,تعبیر خواب محبت پدر,تعبیر خواب احترام نظامی,تعبیر خواب احترام گذاشتن مرده,تعبیر خواب احترام گذاشتن به دیگران,تعبیر خواب احترام به مادر,تعبیر خواب احترام به دیگران,تعبیر خواب احترام گذاشتن به پدر,تعبیر خواب احترام به پدر

خواب محبت و احترام گذاشتن و محبت شوهر و محبت مرد غریبه در خواب - تعبیر خواب محبت و احترام گذاشتن و محبت شوهر و محبت مرد غریبه در خواب

تعبیر خواب محبت همسر,تعبیر خواب محبت شوهر,تعبیر خواب مهر و محبت زن و شوهر,تعبیر خواب محبت دیدن از دیگران,تعبیر خواب محبت کردن به دیگران,تعبیر خواب محبت معشوق,تعبیر خواب احترام به پدر و مادر,تعبیر خواب احترام به دیگران,تعبیر خواب محبت برادر و خواهر,تعبیر خواب محبت و عشق و علاقه,معنی و مفهوم محبت و احترام در خواب

تعبیر خواب محبت و احترام گذاشتن و محبت شوهر و محبت مرد غریبه در خواب

تعبیر خواب احترام به روایت معبران

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

بشما احترام می گذارند: زندگی شما مملو از شادی میشود.
شما احترامتان را از دست می‌دهید: یکی از دوستانتان می میرد.
به اشخاص دیگر احترام می گذارند: ضرر مالی

تعبیر خواب محبت کردن و در آغوش کشیدن

تعبیر خواب محبت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد .

اگر آشنایی که محرم شما محسوب میگردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی .

اگر نا آشنا و بیگانه اي را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان میگردد .

اگر یکی از آشنایان راکه با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و میتواند خیر داشته باشد .

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد میگردد.

و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غریب که بشما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید .

اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار میگیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید .

اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی میکند .

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش میکنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین شما خصومتی وجوددارد آشتی میکنید .

در آغوش گرفتن گربه حسودی است .

اگر گربه بشما تعلق داشت کسی بشما حسادت می ورزد

اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید .

در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان ان.

تعبیر خواب در آغوش کشیدن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر ان کس مستوره بودو مصلح، از وی چیز دین یابد.

اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.

اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

لوک اویتنهاو میگوید :

کسی را در آغوش کشیدن : نیکبختی در عشق

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب بالا رفتن از کوه سرسبز و بالا رفتن از کوه سنگی در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یازده − 5 =