تعبیر خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه

کاملترین تعبیر خواب مژه و ریختن مژه پلک در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه را قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب و تفسیر و معنی و مفهوم مژه پلک و ریختن مژه ها و سفید شدن مژه ها …

خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه - تعبیر خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه

تعبیر خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه,تعبیر خواب سفید شدن مژه پلک,تعبیر خواب ریزش همه مژه های پلک,تعبیر خواب رشد زیاد مژه پلک

تعبیر خواب مژه پلک و نداشتن مژه و ریختن مژه

تعبیر خواب مژه پلک چیست؟ توجه به مژگانتان یا خواب دیدن اینکه آنها رشد می کنند بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را به شیوه ای نهفته و یا نامحسوس بیان کنید بیانگر خوش شانسی است .

اما برخی از معبران می گویند:

بیانگر از دست دادن مال پول و یا ضرر مالی است.

تعبیر خواب مژه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مژه بر چهار وجه است.
اول: نگه داشتن دین.
دوم: دوست.
سوم: مال.
چهارم: خرمی(شادی وخوشحالی).

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

مژه عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژه ظاهر می شوند.

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر مژه‌ها، حفظ و نگاه داشتن دین و ایمان می‌باشد.

تعبیر خواب ریختن مژه

معبران می گویند:

اگر کسی (دختر یا پسر) در خواب ببیند که مژه های چشمش در حال ریختن است و آن ها را می بیند دلیل بر سقوط و نزول اخلاقی است یکی از معبران در این باره گفته است ریختن مژه میتواند نشانه ی انحراف اخلاقی باشد.

ابن سیرین می گوید:

ریختن مژه های چشم به منزله ی کم شدن مال و ثروت است و یا گم کردن شی گرانقیمت و با ارزش

ادوارد می گوید:

ریختن مژه ها چشم و ابرو را با هم نشانه ی از دستت دادن منزلت مقام میداند

شیخ طوسی می گوید:

ریختن مژه در خواب بیانگر از دست دادن مال پول و یا ضرر مالی است.

حکایت

فردی به نزد یکی از معبران بزرگ می رسد و خواب خود را اینگونه باز گو میکند خواب دیدم که مژه های چشم و ابرویم ریخته است و چهره ی خیلی زشتی پیدا کرده بودم موهایی را که ریخته بود درون یک پارچه قرار دادم و به یکی از دوستانم هدیه دادم چه تعبیری دارد او را پاسخ دادند اگر شخصی خواب ببیند که مژه های چشم و ابرویش ریخته اند و سپس ان را هدیه میدهد دلیل بر اینکه عاقبت بخیر شود و مال یا نعمتی بزرگ به او رسد.

تعبیر خواب نداشتن مژه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند
اگر در خواب ببینید مژه پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت.
اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژه می باشد تعبیر بر عکس است

تعبیر خواب مژگان سفید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می شود که نزد مردم بی شخصیت می شود پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب پلک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است.
چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آنست که می توانید برایشان متکی و مستظهر باشید.
برای دختران جوان پلک و مژگان نیکنامی و آبروست و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی دانند.
پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پلک چشم در خواب، اگر بر آن آسیب یا زخمی دیده نشود، برای همه،به ویژه برای زنان خوب است، اما اگر آسیب دیده یا زخمی برآن باشد، بر غم و غصه دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

خواب پلکهای زیبا : خوشبخت
پلک های کوچک : یک ثروت قابل توجه.
پلک های بزرگ : عمر شما طولانی خواهد بود

تعبیر خواب مژه بلند,تعبیر خواب مژه در چشم,تعبیر خواب مژه مرده,تعبیر خواب مژه در قران,تعبیر خواب مژه ابن سیرین,تعبیر خواب مژه ریختن,تعبیر خواب مژه کاشتن,تعبیر خواب مژه سفید,تعبیر خواب مژه ی بلند,تعبیر خواب مژه و ابرو,تعبیر خواب مژه در چشم رفتن,تعبیر خواب مژه ریخته,تعبیر خواب مژه کوتاه شده,تعبیر خواب مژه های خیلی بلند

منبع : سایت دعاگو

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب دیدن پابند و خلخال - تعبیر هدیه گرفتن پابند طلا در خواب

**************************************************

بازنشر : سایت دعا 786 مرجع کامل تعبیر خواب و فال و دعا و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =