تعبیر خواب پسر جوان زیبا و پسر جواب غریبه و آشنا و پسر مجرد در خواب

کاملترین تعبیر خواب دیدن پسر زیبا و پسر خوشتیپ و پسر خوشگل در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب پسر جوان زیبا و پسر جواب غریبه و آشنا و پسر مجرد در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب پسر جوان و پسر ناشناس و پسر غریبه و پسر زیبا و خوشتیپ و پسر خوشگل و پسر خوش قیافه و پسر و دختر هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید …

تعبیر خواب پسر جوان آشنا,تعبیر خواب پسر جوان غریبه,تعبیر خواب پسر جوان عاشق,تعبیر خواب پسر جوان داشتن,تعبیر خواب پسر جوان مجرد,تعبیر خواب پسر جوان همسایه,تعبیر خواب پسر جوان در خانه

خواب پسر جوان زیبا و پسر جواب غریبه و آشنا و پسر مجرد در خواب - تعبیر خواب پسر جوان زیبا و پسر جواب غریبه و آشنا و پسر مجرد در خواب

تعبیر خواب پسر خوشگل,تعبیر خواب پسر خوش قیافه,تعبیر خواب پسر مجرد و متاهل,تعبیر خواب پسر ناشناس و غریبه,معنی و مفهوم دیدن پسر خوش قیافه در خواب و رویا

تعبیر خواب پسر جوان زیبا و پسر جواب غریبه و آشنا و پسر مجرد در خواب

تعبیر خواب جوان به روایت محمد بن سیرین

اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، یـعـنـی دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.
تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.
اگر ببینی جوان شده‌ای و ریش‌های سفید تو سیاه شده است، یـعـنـی پست و فرومایه می‌شوی،

تعبیر خواب جوان به روایت امام صادق(ع)

اگر مردی در خواب، موی سر خود را سپید ببیند، دلیل کند که او را جاه در دین زیاد شود
اگر مردی پیر ببیند که سپیدی سر و ریش او زیادتر شده بود، دلیل کند که او را غمی رسد و خواسته ای از وی بشود.

تعبیر خواب جوان به روایت جابر مغربی

اگر شخص پیری در خواب ببیند که جوان شده است، یـعـنـی بزرگی و عزتش دچار کاهش و اشکال می‌شود و در دنیا مغرور خواهد شد .

تعبیر خواب جوان به روایت ابن خلیل

تعبیر خواب جوان شدن مرده:

اگر دیدید که مرده شور در حال شستن مرده است یا اینکه مرده جوان شده است یا در حال خاک کردن مرده هستید، بسیار خوب است این یعنی کارها به درستی پیش می رود.

تعبیر خواب جوان به روایت علامه مجلسی

تعبیر خواب جوان:

دیدن جوان در خواب مکر و حیله و فریب و فتنه است.

تعبیر خواب جوان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مجلسي رحمه الله عليه نوشته:

ديدن جوان به خواب مکر و حيله و فريب و فتنه است برعکس ديدن پير به خواب نشان رحمت و عطوفت و عقل و خرد است.
چنانچه در خواب ببينيد کسي که پير است جوان شده، چه خود بيننده خواب باشد و چه ديگري نشان آن است که به علتي تخفيف شان و مقام مي يابد و تحقير مي شود.
چنانچه خودتان را در خواب ببينيد که جوان تر از آنچه هستيد شده ايد تعبير همين است مضافا اين که فريب مي خوريد و کودکانه بازيتان مي دهند.
اگر در خواب ببينيد که جوان شده ايد اما چهره خويش را نمي شناسيد، مثل اين که شخصي ديگر شده ايد نشان ديدن خواري و ناکامي و نامرادي است.
عکس اين هم صادق است يعني اگر در خواب ببينيد که پير شده ايد و موي سر و ريش و ابرويتان سفيد شده عزت و حرمت مي يابيد و بزرگ مي شويد.
اگر جواني را در خواب ببينيد که پير شده ارتقا مقام و منزلت پيدا مي کنيد.

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناس

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب مریضی مادر در بیمارستان و بیماری و مریضی سخت مادر در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =