تعبیر خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران

معنی و مفهوم و تعبیر خواب کارگران در ساختمان و کارگر بودن در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر خواب کارگر بودن و سرکارگر و کارگر حرفه ای و کارگر ساده و کشته شدن کارگر …

خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران - تعبیر خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران

تعبیر خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران

تعبیر خواب کارگر و کارگر ساختمان و کارگر شدن و غذا دادن به کارگران

در سرزمین رویاها آمده:
خواب یک کارگر : خوشبختی برای بیننده خواب
بک کارگر کارخانه چوب : کارهایتان را بخوبی در اراده خود دارید .
یک کارگر معدن فلز : کارهایتان باپیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو می شود .
یک لوله کش : کارهای شما پول و فراوانی نصیب شما می کند .
کارگر استخدام می کنید : فراوانی در همه امور
شما کارگر هستید : کنجکاوی شما ارضاء می شود .
کارگران را تنبیه می کنید : رنج و عذاب
به کارگران مزد می دهید : مردم شما را دوست خواهند داشت .
کارگران در حال استراحت : دارائی خود را از دست می دهید .
کارگران در حال مبارزه : یک بحران بزرگ را خواهید گذارنید .
تعبیر خواب مزدور
محمد ابن سیرین بصری می گوید:
اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.
تعبیر خواب لباس کارگری
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی لباس کارگران را پوشیده‌ای، یـعـنـی آشفته و آزرده می‌شوی.

تعبیر خواب کارگردان,تعبیر خواب کارگر داشتن,تعبیر خواب کارگری,تعبیر خواب کارگر بودن,تعبیر خواب کارگر ساختمان,تعبیر خواب کارگردان شدن,تعبیر خواب کارگران در حال کار,تعبیر خواب کارگر افغانی,تعبیر خواب دیدن کارگر,تعبیر خواب دیدن کارگران,تعبیر خواب لباس کارگری,تعبیر خواب دیدن کارگردان,تعبیر خواب غذا دادن به کارگران

**************************************************

بازنشر : سایت دعا 786

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب تریبون و حرف زدن پشت تریبون - تعبیر تریبون خالی در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + سه =