تعبیر خواب کوچک شدن پستانهای زن و شیر آمدن از پستان ها در خواب

کاملترین تعبیر خواب پستان زن و شیر خوردن از پستان و بزرگ و کوچک شدن پستان زن در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب کوچک شدن پستانهای زن و شیر آمدن از پستان ها در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن پستان های زن و دیدن پستان زن زیبا و جوان و کوچک شدن سایز پستان های زن و شیر خوردن از پستان زن و مکیدن شیر پستان زن هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید ….

,تعبیر خواب پستانها,تعبیر خواب پستانی که شیر ندارد,تعبیر خواب پستانک,تعبیر خواب پستانک خریدن,تعبیر خواب پستانک طلا,تعبیر خواب پستانک نی نی سایت,تعبیر خواب پستانک دادن به بچه,تعبیر خواب پستانک خوردن,تعبیر خواب مکیدن پستانک,تعبیر خواب دیدن پستانک بچه,تعبیر خواب خریدن پستانک بچه,تعبیر خواب سر پستانک,تعبیر خواب پستانک بچه,تعبیر خواب پستانک نوزاد,تعبیر پستانک بچه در خواب چیست

خواب کوچک شدن پستانهای زن و شیر آمدن از پستان ها در خواب - تعبیر خواب کوچک شدن پستانهای زن و شیر آمدن از پستان ها در خواب

تعبیر خواب پستانهای مرد و زن,تعبیر خواب خوردن پستان زن,تعبیر خواب بزرگ شدن پستان های زن,تعبیر خواب مکیدن پستان زن,تعبیر خواب شیر خوردن از پستان زن,تعبیر خواب بستن سوتین به پستان,معنی و مفهوم دیدن پستان های کوچک در خواب

تعبیر خواب کوچک شدن پستانهای زن و شیر آمدن از پستان ها در خواب

تعبیر خواب پستان امام صادق

دیدن پستان در خواب پنج معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن پستان در خواب پسران شما هستند.

معنی دوم دیدن پستان در خواب دختران شما هستند.

معنی سوم دیدن پستان در خواب خادمان شما هستند.

معنی چهارم دیدن پستان در خواب دوستان شما هستند.

معنی پنجم دیدن پستان در خواب برادران شما هستند.

خواب پستان ابن سیرین

دیدن پستان در خواب اشاره به دختر دارد و هر چه در پستان از کم و زیاد شدن و سالم و ناقص بودن به دختران اشاره دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که از پستانش شیر می آید معنی خواب این است که نعمت و روزی دخترش زیاد می شود و مال حلال به دست می آورد.

اگر کسی در خواب دید که از پستانش به جای شیر ، خون جاری شد معنی خواب این است که مال حرام به دست می آورد.

اگر کسی در خواب دید که پستانش خیلی افتاده است معنی خواب او این است که صاحب دختر می شود.

اگر زند نداشته باشد و خواب بالا را ببیند معنی خواب این است که زن می گیرد و بچه دار می شود و اگر متاهل است و زن دارد از مال دنیا بی نیاز می شود.

اگر پیرزنی خواب بالا را ببیند که سینه هایش آویزان شده است معنی خواب این است که فقیر می شود.

اگر زن جوانی در خواب ببیند پستانهایش آویزان شده است و حالت طبیعی خود را ندارد معنی خواب انی است که عمری طولانی دارد.

اگر زنی در خواب سوتین ببیند معنی خواب او عزت و احترام و کامروایی در دنیا است.

اگر در خواب زنی سوتین نو و تازه ببیند به زودی عزت پیدا می کند.
تعبیر خواب پستان خالد بن محد العنبری

اگر کسی در خواب پستان ببیند معنی خواب او به دختر و یا زنش بر می گردد.

اگر کسی در خواب ببیند که زنی را که می شناسد سینه هایش آویزان شده است معنی خواب این است که آن زن مرتکب زنا می شود.

اگر زنی در خواب ببیند که سینه هایش بزرگ شده است معنی خواب گناه است.

اگر در خواب ببینید که سینه های شما شیر دارد معنی خواب این است که مالتان زیاد می شود یا صاحب فرزند پسر می شوید.

خواب پستان آنلی بیتون

اگر در خواب خود پستان حیوانات شیرده را در خواب ببینید معنی خواب شما این است که ضرر مالی برای شما به وجود می آید.

تعبیر خواب پستان کتاب تفسیر فرهنگ رویا

دیدن پستان در خواب نشانه بخشش و ایثار است.

اگر زنی در خواب خود پستان ببینید معنی خواب او به کارکرد چشمگیر جسمانی او اشاره دارد.

اگر مردی در خواب خود پستان ببیند معنی خواب او بازگشت به دوران طفولیت است و یا به امیال جنسی او اشاره دارد.

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زنده شدن مرده و خندیدن و مرده که زنده شد و دوباره مرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =