معنی اسم اعظم الباری از اسماء الله,خواص و فضیلت اسم الباری

خواص و فضیلت اسم الباری از اسم های اعظم خداوند در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com 99 معنی اسم اعظم الباری از اسماء الله,خواص و فضیلت اسم الباری را قرار دادیم . یکی دیگر از اسم های اعظم خداوند تعالی الباری می باشد . معنی و مفهوم الباری یعنی پدرد آورنده آفریدگان و خلق کننده و به وجود آورنده موجودات که از صفات خداوند می باشد . برای آشنایی با خواص و فضیلت اسم اعظم الباری به ادامه این مطلب در سایت دعا 786 مراجعه کنید …

,اسم الباري,اسم الجبار معناه,اسم البارئ,اسم البارئ في القران,اسم الباريوم,الباري اسم الله,معنى اسم الباري,اسم عبد الباري في المنام,اسم عبد الباري,اسم عبد الباري بالانجليزي,اسم الجبار معناها,اسم الله الجبار معناه,اسم معنى الجبار,اسم معنى جبار,اسم الجبار ومعناه,اسم الله الجبار معناها,معنی اسم الباری,معني اسم الباري,معني اسم البار,اسم الله البارئ في القران,كم مرة ذكر اسم الله البارئ في القران,كم مره ذكر اسم البارئ في القران,خواص اسم الباری,خواص اسم الباري 

اسم اعظم الباری از اسماء اللهخواص و فضیلت اسم الباری - معنی اسم اعظم الباری از اسماء الله,خواص و فضیلت اسم الباری

معنی اسم اعظم الباری از اسماء الله,خواص و فضیلت اسم الباری,فواید اسم الباری,آثار و برکات اسم الباری,گفتن ذکر الباری,خواص ذکر الباری,ذکر الباری برای حاجت,الباری یعنی صاحب عظمت,الباری از اسماء الله الحسنی

معنی اسم اعظم الباری از اسماء الله,خواص و فضیلت اسم الباری

البارئ: درست

باری از اسما و صفات الهی است به معنی پدید آورنده آفریدگان به صورت متمایز از یکدیگر.

باری (در اصل باریء به همزه آخر) در لغت از ریشه «ب ر ء» به معنای آفریدن
بدون نمونه پیشین‌است.
واژه باری دو بار در آیه ۵۴ بقره
و یک بار در آیه ۲۴ حشر
وارد شده است. در آیه ۲۲ سوره‌حدید
نیز فعل (نبرأ) که معنای همین اسم را افاده می‌کند به کار رفته‌است.

باری پدید آورنده مخلوقات

اسم باری به معنای پدید آورنده مخلوقات است، به نحوی که هیچ‌یک به دیگری مشتبه‌نشده، از یکدیگر متمایز باشند

به عبارت دیگر باری جدا سازنده و متمایز کننده مخلوقات از یکدیگر از طریق بخشیدن صورتهای گوناگون به آنهاست
، زیرا خداوند انسان را از زمین ( خاک ) جدا می‌سازد
یا اشیا را (از عالم عقول متمایز می‌کند و) به عالم نفوس تنزل می‌دهد
یا به عقیده برخی، موجودات را از عدم جدا می‌سازد.
پیوند بین معنای باری به عنوان اسم خداوند و معنای لغوی آن از این جهت است که معنای آفریدن و پدید آوردن به نوعی در اسم باری لحاظ شده و شاید با توجّه به همین ارتباط است که برخی اسم باری را به معنای آفریدگار نخستین و پدید آورنده اشیا بدون نمونه پیشین دانسته‌اند.

گفتنی است که برخی، اساساً باری را از ریشه «براء» (جداسازی) و به معنای جدا سازنده دانسته‌اند.

۱.۲ – باری در سوره حشر

اسم باری در آیه «هُوَ اللّهُ الخلِقُ البارِئُ المُصَوِّرُ‌لَهُ الاَسماءُ الحُسنی»  بین‌دو اسم خالق و مصوّر واقع شده است.

از نظر محققان باری به مرتبه ویژه‌ای از آفرینش موجودات به دست خداوند اشاره دارد که پس از مرتبه خلق و پیش از تصویر است، ازاین‌رو ترتیب این نامها در آیه یاد شده بر خلاف پندار برخی مبنی بر ترادف آنها، از پیوند منطقی آن‌ها حکایت دارد، زیرا هر آنچه که از عدم به سوی وجود خارج می‌شود در مرحله نخست نیازمند تقدیر و تعیین اندازه‌ها و حد و حدود و خصوصیات گوناگون و در مرحله دوم نیازمند پدید آوردن بر طبق اندازه‌ها و خصوصیات معین شده پیشین و در مرحله سوم نیازمند صورتگری و شکل‌دهی است و خداوند متعالی از آن حیث که مقدِّر و تعیین کننده حدود و خصوصیات آفریدگان است «خالق» و به جهت این‌که اختراع کننده و پدید آورنده آنهاست «باری» و به اعتبار این‌که مرتب کننده صورتهای مخلوقات به بهترین ترتیب است «مُصوّر» خوانده می‌شود.

براساس آیه ۲۲ حدید :

مصیبتهایی که در زمین واقع می‌شود یا به انسانها می‌رسد، خداوند پیش از باری بودن نسبت به آنها، حدود و اندازه‌ها و خصوصیات آن‌ها را در لوح محفوظ معین و مقدر کرده است. آیه مذکور تقدیر حوادث پیش از وقوع آن‌ها و تعلق قضای تغییرناپذیر الهی به آن‌ها را بر خداوند آسان دانسته است:«ما اَصابَ مِن مُصیبَة فِی الاَرضِ ولا فی اَنفُسِکُم اِلاّ فی کِتب مِن قَبلِ اَن نَبرَاَها اِنَّ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسیر». آیه بعد علت آگاه ساختن مردم از این امر (تقدیر حوادث پیش از وقوع آنها) را اندوهگین نشدن انسانها بر نعمتهای از‌دست رفته و خوشحال نشدن ایشان بر دریافت نعمتها بیان کرده است:«لِکَیلا تَأسَوا عَلی ما فاتَکُم و‌لا تَفرَحوا بِما ءاتکُم…»

زیرا انسان اگر یقین کند که آنچه (مصیبتها) به او رسیده قبلاً مقدّر شده و باید به او می‌رسید و نعمتهایی که به او داده شده تا مدتی نزد او به امانت است، غم و شادی خود را به هنگام از دست دادن نعمت و دریافت آن بزرگ نمی‌شمارد و چندان به آن اهمیت نمی‌دهد.

ریشه باری

برخی در تبیین باری آن را برگرفته از ریشه «بری» ( خاک ) و به معنای آفریننده انسان و ترکیب کننده او از خاک دانسته‌اند.

در نظر دیگر باری از «بَرْی» (تراشیدن) و به مفهوم پدید آورنده چیزی به شکل موزون است.

گفته شده: باری از ریشه بَرء (آفریدن) و به معنای خالق و مترادف با آن است.

به اعتقاد برخی باری از «بُرء» (بهبودی و رهایی از نقص و مرض ) و به معنای پدید آورنده اشیا بدون نقص و کاستی

یا آفریدگار موجودات بدون تخلف از مقتضای حکمت و فطرت است.

از دیدگاههای یاد شده به دست می‌آید که قدر مشترک معنای باری نزد بیشتر‌مفسران و شارحانِ اسماء اللّه تعالی «آفریننده» ‌است.

متعلق باری

در سعه و ضیق این معنا از نظر متعلق هم اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی استعمال باری را هم در پدیدآورنده اجسام و هم در پدید آورنده اعراض، مانند رنگ و بو صحیح می‌دانند

و برخی معتقدند باری فقط در مورد پدید آورنده اجسام به کار می‌رود، ازاین‌رو به مخلوقات، «بریّه» گفته می‌شود؛ ولی درباره اعراضی همچون طعم و رنگ بریّه به کار نمی‌رود.

دسته سوم بر این باورند که لفظ باری به آفریدن جانداران اختصاص داشته و در غیر جانداران به ندرت به کار می‌رود، به همین جهت گفته می‌شود:«برأ اللّه النسمة و خلق‌السموات والارض».

باری در آیه ۵۴ بقره :

نیز به کار رفته است و در آن قوم موسی به توبه و بازگشت به سوی آفریدگار و کشتن خویش فرمان یافته‌اند:«و اِذ قالَ موسی لِقَومِهِ یقَومِ اِنَّکُم ظَلَمتُم اَنفُسَکُم بِاتِّخاذِکُمُ العِجلَ فَتوبوا اِلی بارِئِکُم فَاقتُلوا اَنفُسَکُم ذلِکُم خَیرٌ لَکُم عِندَ بارِئِکُم فَتابَ عَلَیکُم اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیم». در این آیه دو بار لفظ باری در حال اضافه به ضمیر جمع مخاطب (کُم) به کار رفته است تا ضمن اشعار به اختصاص (پدید آورنده شما)، محبت مخاطبان را نیز برانگیزد؛ گویا خداوند می‌فرماید: این توبه و کشتن خویش گرچه برای شما از دشوارترین فرمانهاست؛ لیکن خدایی که این فرمان را داده آفریننده شماست، پس کسی که به وجود آمدن شما را پسندید و آن برای شما خیر بود، اکنون همو کشته شدن شما را پسندیده و این برای شما بهتر است. چگونه ممکن است خداوند خیر شما را نخواهد، در حالی که شما را آفریده‌است؟

عدد ابجدی: 213 

الباری به معنای خلق کننده و آفریننده خلایق است و به معنی آفریننده ی بنی آدم از خاک نیز استعمال شده است.

شیخ بُرسی فرموده است هر کس این اسم را بسیار بگوی بدنش در قبر نمی پوسد و همیشه تر و تازه است و در بعضی از رسایل است که این اسم برای خلاصی از تنهایی و پیداشدن فرزند و تولید و تکثیر نسل حیوانات فواید عظیمه دارد

در بعضی از کتب است که گفتن این اسم صد بار در روز جمعه برای مطالب مذکوره نافع است و اگر در هر روزی صد مرتبه بگوید خداوند فرشته ای خلق فرماید که تا روز قیامت قرین و انیس او باشد و چون روزی پانزده مرتبه بخواند لطف حق در دنیا و آخرت قرین او باشد و هر کس در وقت طلوع آفتاب پنجاه و سه «جیم» بنویسد و در وقت نوشتن مکرّر بگوید «یا باریٌّ یا کَبیرٌ» و این نوشته را با خود نگاه دارد زبان بدگویان بر او بسته شود و جماعت ارواح را مشاهده نماید و برکت در عمرش پیدا شود و اگر از منصبی معزول شده باشد دوباره نصب شود

اگر در شب پنجشنبه در وقتی که قمر زائدالنور(پرنور) باشد هیجده «ح» بنویسد و در هنگام نوشتن مکرّر «یا باریٌ یا زکیّ» بگوید و این نوشته را با خود نگه دارد، سحر و چشم زخم بر او اثر نکند

اگر به مشک و زعفران بنویسد و در حریر پیچد و در موم سفید گرفته و در زیر دندان نهد، ارواح را مشاهده نماید

اگر کسی لوحی بسازد از سه مثقال سرب و این نوشته را بر آن نقش نماید که «یا باریٌّ فَلأ شیءَ کُفُوهُ یُدانیهِ وَ لا اِمکانَ لِوَصفِه» زبان بدگویان و خصمان بر او بسته شود

اگر کسی این فقره- «یا بارِیَ النُّفُوسِ بِلامِثالٍ خَلا مِن غَیرِهِ»- را بر تخته ی هفت سر نقش کند و با خود دارد از جادو و چشم زخم محفوظ ماند و رزقش وسیع گردد و نگاه داشتن مکسّر این اسم (باری) نیز برای مطالب مذکوره نافع است

صورتش این است:

ب

ا

ر

ی

ی

ب

ر

ا

ا

ی

ب

ب

 

همراه داشتن و نظرکردن در مربّع زیر فواید بسیار دارد و همچنین مکسّر صدر مؤخر این اسم به صورتهای زیر:

ب

ا

ر

ی

ر

ی

ب

ا

ی

ر

ا

ب

ا

ب

ی

ر

 

29

82

79

76

80

75

30

81

34

77

84

71

83

32

73

78

 

مفهوم الباری :

«الباری» از اسمای خداوند و به معنای «پدیدآورنده» می باشد و سه مرتبه در قرآن به صورت اسمی و یک مرتبه در معنی فعلی آمده است(حشر 22 و 24، بقره 54)

بنا به بیان “فخررازی” این اسم از سه مصدر می تواند مشتق شده باشد:

1) بَرَءَ به معنی ایجاد که معنی باریء؛ موجد یا مبدع می شود. 2) بَرَءَ به معنای قطع که در آن صورت معنای باری این می شود که خداوند موجودات را جدا جدا آفریده است. 3) بری به معنی خاک که در نتیجه باری به معنی مرکَّب- ترکیب کننده- انسان از خاک خواهد شد که در آیه ی «منها خلقناکم و فیها نعیدکم»(طه، آیه 55) بدان اشاره شده است.

چنان که گذشت معنی مشهور باریء همان بیان اوّل است؛ در این صورت چون اساس خلقت منوط به قضای سابق است، اشیا بر وفق مقدّرات قضایی از کَتم عدم خارج شده و به منصّه ی ظهور می رسند. لذا بر وفق همین ترتیب در سوره ی حشر/22 آمده است: «هوالخالق الباریء المصور». به همین لحاظ اسم «باری» مرتبه ی ظهور اسم خالق است که موجب ظهور اشیا به نحو کلی می باشد که بر طبق اسم مصوّر، تعیّن خارجی می یابد.

“علامه ی طباطبایی”«ره» می فرماید: «کلمه ی خالق به معنای کسی است که اشیایی را از روی اندازه گیری پدید آورده باشد و کلمه ی «باری» نیز به همان معناست امّا از این نظر که اشیای به وجود آمده از یکدیگر ممتازند و کلمه ی «مصوّر» به معنای کسی است که پدیدآورنده ی خود را طوری صورتگری کرده باشد که با یکدیگر مشتبه نشوند بنابراین کلمات سه گانه، هر سه متضمن معنای ایجاد هستند امّا به عبارات مختلف که بین آنها ترتیب هست و تصویر، فرع این است که خدای تعالی بخواهد موجودات را متمایز از یکدیگر خلق کند و این نیز فرع آن است که خداوند اصلاً بخواهد موجوداتی را بیافریند».

نویسنده: ملاحبیب الله شریف کاشانی
مترجم و شارح: استاد محمد رسول دریایی

 

بیشتر بخوانید
دعای رفع غم و غصه و تعجیل فرج و آمدن مسافر

,آلپاری,آلپاری فارکس,آلپاری ورود,آلپاری دمو,آلپاری چیست,آلپاری فارکس چیست,آلپاری فارکس ورود,آلپاری فارکس دمو,آلپاری فارکس ویکی پدیا,آلپاری فارکس کلاهبرداری,آلپاری فارکس آپارات,آلپاری فارکس دانلود,آلپاری فارکس متاتریدر,آموزش آلپاری فارکس,آلپاری دمو اکانت,آلپاری دمو باینری آپشن,دموی آلپاری,آلپاری حساب دمو,سایت آلپاری دمو,ثبت نام آلپاری دمو,حساب دموی آلپاری,پلتفرم دمو آلپاری,الباری,الباری کا معنی,الباری یعنی چه,البارئ المصور,الباری کا مطلب,بروکر آلپاری چیست,حساب آلپاری چیست,شرکت آلپاری چیست,اسپرد آلپاری چیست,بورس آلپاری چیست,حساب نانو آلپاری چیست,باینری آپشن آلپاری چیست,کد معرف آلپاری چیست,البار یعنی چه,شریک الباری یعنی چه,معنى البارئ المصور,الخالق البارئ المصور معنى,الخالق البارئ المصور اسماء الله الحسنى,الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى,الخالق البارئ المصور الغفار,تفسير البارئ المصور,سبحان البارئ المصور,سبحان الخالق البارئ المصور,المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار

برگرفته از سایت ملکوتی ها

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − دو =