تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی – تعبیر خواب جعبه پر از پول

معنی و مفهوم و تعبیر خواب جعبه و کارتن و جعبه خالی و جعبه چوبی شکسته در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی – تعبیر خواب جعبه پر از پول را برای شما عزیزان قرار دادیم . کاملترین تعبیر و تفسیر خواب جعبه و کارتن و گاو صندوق و جعبه خیریه مسجد و جعبه پر از میوه …

خواب جعبه پر و جعبه خالی تعبیر خواب جعبه پر از پول - تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی - تعبیر خواب جعبه پر از پول

تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی – تعبیر خواب جعبه پر از پول,تعبیر خواب جعبه چوبی,تعبیر خواب جعبه میوه,تعبیر خواب جعبه شکسته,تعبیر خواب جعبه پول,تعبیر خواب گاو صندوق,تعبیر خواب درست کردن جعبه,معنی و مفهوم جعبه در خواب

تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی – تعبیر خواب جعبه پر از پول

تعبیر خواب جعبه ( کارتن)
معبران می گویند:
دیدن جعبه در خواب به نشانه ی کینه ای قدیمی و کهنه است که دوستی از شما به دل دارد
لوک اویتنهاو می گوید:
جعبه پر : کامیابی
جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند
در سرزمین رویاها آمده:
شما یک جعبه دارید : کارهایتان را رها خواهید کرد.
یک صندوق خیریه مسجد یا کلیسا : بی پول خواهید شد .
یک گاوصندوق : به شما خیانت خواهد شد .
از یک گاو صندوق دزدی می کنید : تمام دارائی خود را از دست خواهید داد .
تعبیر خواب جعبه پر و جعبه خالی
لوک اویتنهاو می گوید:
اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .
لوک اویتنهاو می گوید:
جعبه خالی : مشکلات
مولف می گوید:
یک جعبه کلاه خالی : اضطراب پایان می گیرد .
یک جعبه کلاه پر : یک شب به جائی می روید که در آنجا فریب خواهید خورد .
تعبیر خواب جعبه چوبی
معبران می گویند:
اگر کسی در خواب دید جعبه ای چوبین دارد و در آن اجناسی مفید قرار دارد، مال حلالی به دست می آورد و اگر جعبه اش از فلز بود، مال به دست آمده، ماندنی و پایدار خواهد بود.
تعبیر خواب شکستن جعبه
معبران می گویند:
اگر جعبه اش شکست، خسارت در پی دارد و یا به طلاق و جدایی تعبیر می شود.
تعبیر خواب جعبه جواهر
از دیدگاه روانشناسی یونگ
دیدن جعبه جواهر در خواب بیانگر این است که احساس ارزش می کنید و احساس ظرفیت داشتن می کنید. شما نیار دارید که ظرفیت های ذخیره کرده تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید.
تعبیر خواب هدیه گرفتن جعبه
معبران می گویند:
اگر کسی جعبه ای به او داد که در آن لباس های زنانه بود، همسر اختیار می کند و اگر همسر داشت، برای زنش لباس های نو می خرد.
تعبیر خواب افتادن جعبه (کارتن)
جابر مغربی می گوید:
اگر کسی ببینید که بر اثر افتادن کارتن روی بدن و یا سرش می میرد و یا زخمی میشود دلالت بر این دارد که با همسر خودش وارد دعوا میشود.
تعبیر خواب باز کردن جعبه
آنلی بیتون می گوید:
باز کردن جعبه در خواب ، نشانه کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است.
معبرن می گویند:
اگر دیدی در حال باز کردن جعبه ی کارتن هستی بی آنکه بدانی داخلش چه باشد دلالت بر این دارد از طرف آشنایی صدمه میبینی.
اگر بدانی داخل جعبه چیست و بازش کنی دلالت برا این دارد درگیری فیزیکی و یا لفظی با یکی از خویشان خودت داری همچنین چند معبر کهن ایرانی نیز کینه جویی انتقام و یا ضربه خوردن از طرف فامیل و اقوام را برای خواب کارتن تعبیر کرده اند.
در سرزمین رویاها آمده:
یک جعبه را باز می کنید : ضررمالی.
یک جعبه را می بینید : سفری طولانی در پیش دارید.
یک جعبه پر را باز می کنید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
یک جعبه خالی را باز می کنید : نقشه هایتان دچارهرج و آشفتگی خواهند شد.
یک جعبه کلاه را باز می کنید : فرصت مناسبی برای تفریح پیدا خواهید کرد .یک جعبه کلاه را می بیندید : یک تغییر خوشایند رخ خواهد داد.
تعبیر خواب جابه جا کردن جعبه کارتن
ابن سیرین می گوید:
اگر دیدی کارتن یا کارتن هایی را با کسی که قبلا مرده است جا به جا میکنی و یا به آن تکیه زدی نشانه آن است که خبرهایی بد از جابت فردی که دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید. و یا اینکه در زمینه کسب و کار جدیدت با کاهش درامد و یا ورشکستگی غافلگیر میشوی ایشان در هرصورت دیدن این رویا را به همراه مردگان نیکو نمی پندارند.
تعبیر خواب خریدن جعبه
ابراهیم کرمانی می گوید:
اگر شخصی بدون آنکه بداند چه میخرد اقدام به خرید جعبه کارتن کند نشانه ی این است که نظم زندگی اش بر هم میریزد و یا با زن و فرزند خود دچار مشکل و دعوا میشود ایشان بطور کلی هل دادن خریدن و یا افتادن کارتن ها را فارغ از وزن و رنگ ان نیکو نمی بینند.
تعبیر خواب جعبه ابزار
از دیدگاه روانشناسی یونگ
دیدن یا حمل کردن جعبه ابراز در خواب به موقعیتی اشاره دارد که نیاز بهه تعمیر و توجه دارد
تعبیر خواب جعبه اسباب بازی
از دیدگاه روانشناسی یونگ
دیدن جعبه اسباب بازی در خواب بیانگر این است که شما روش های کودکانه تان را پشت سر می گذارید تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در می آورید.
تعبیر خواب جعبه کفش
از دیدگاه روانشناسی یونگ
دیدن جعبه کفش در خواب بیانگر اینن است که شما به سمت مسیر جدیدی در زندگی پیش می روید شما در حال تجربه ای جدیدی هستید.
دیدن جعبه کفش خالی در خواب بیانگر این است که حس گم شدن دارید شما هنوز تلاش می کنید جهت زندگی تان را شکل دهید و مشخص کنید.
تعبیر خواب جعبه موسیقی
از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا باز کردن جعبه موسیقی در خواب بیانگر چیزهایی است که برایتان گنج است و در قلبتان عزیز است. ملودی جعبه موسیقی و چچیری که درونش است را در نظر بگیرید اگر جعبه موسیقی شکسته و خراب است ، به این معنی است که شما غم و اندوه و دل شکستگی را تجربه می کنید.

منبع : سایت دعاگو

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب روستا و زندگی در روستا - تعبیر گم شدن در روستا در خواب

**************************************************

بازنشر : سایت دعا 786 قویترین سایت دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 13 =