تعبیر خواب بيل و کندن زمین با بیل – تعبیر شخم زدن زمین با بیل

کاملترین تعبیر خواب بیل و خریدن بیل در سایت دعا 786

0

در این بخش از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب بيل و کندن زمین با بیل – تعبیر شخم زدن زمین با بیل را قرار دادیم . معنی و مفهوم و تعبیر خواب بیل و خریدن بیل و بیل کهنه و فرسوده و زنگ زده و شکستن بیل و بیل بدون دسته و کندن زمین کشاورزی و باغچه با بیل . برای دیدن تعبیر خواب کامل بیل به ادامه مطلب سایت دعا 786 مراجعه کنید …

تعبیر خواب بیل زدن خاک,تعبیر خواب بیل زدن مرده,تعبیر خواب بیل مکانیکی,تعبیر خواب بیلیارد,تعبیر خواب بیل زدن باغ,تعبیر خواب بیل زدن باغچه,تعبیر خواب بیلهر,تعبیر خواب بیل خریدن

خواب بيل و کندن زمین با بیل تعبیر شخم زدن زمین با بیل - تعبیر خواب بيل و کندن زمین با بیل - تعبیر شخم زدن زمین با بیل

تعبیر خواب بیل دستی,تعبیر خواب بیل نو و تمیز,تعبیر خواب بیل بدون دسته,تعبیر خواب بیل مکانیکی,تعبیر خواب بیل فرسوده و زنگ زده,معنی و مفهوم بیل در خواب

تعبیر خواب بيل و کندن زمین با بیل – تعبیر شخم زدن زمین با بیل

کاملترین تعبیر خواب بیل :

دیدن بیل در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال دانش ، بینش و خرد درونی هستید . شما تمایل دارید تا درک جدیدی از خود واقعی تان داشته باشید. ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

تعبیرش کاری است که با رنج و عذاب انجام می‌شود.

اگر ببیند با بیل کار می کند دلالت بر کمال کارش است.
اگر ببیند بیل دارد و کار نمی کند دلالت بر تنبلی است.
اگر ببیند بیل دارد دلالت بر غم و مشقت است.
اگر ببیند بیل در دست دارد دلالت بر خدمتکاری است.
اگر در خواب ببیند که بیل در دست دارد دلالت بر نفاق است.
اگر در خواب ببیند بیلی در دست دارد دلالت بر کار نا تمام است.
اگر در خواب ببیند با بیل کار می کند دلالت بر پایان دشمنی و خیر و نظم امور است.
اگر در خواب ببیند بیل دارد دلالت بر رنج و مشقت است.
اگر در خواب ببیند بیل دارد دلالت بر خادم است.

تعبیر خواب بیل به روایت محمدبن سیرین

تعبیر بیل، خدمتکاری است که کارها می‌کند، ‌‌‌‌‌
اگر ببینی بیل داری و با آن کاری می‌کنی، یـعـنـی کار تو به اتمام می‌رسد ولی اگر با آن کاری انجام نمی‌دهی، یـعـنـی کار تو قطع و بریده می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب بیل به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

بیل در خواب خادمی است که کارها به نفاق کند وبعضی گویند بیل در خواب کاری است که با رنج و عذاب حاصل شود.
اگر کسی بیند بیل دارد و با آن کاری کند، دلیل که کار وی تمام شود.

تعبیر خواب بیل به روایت منوچهر مطیعی

بیل وسیله ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می شود که نمی توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی شود.
هر کسی که در انجام کارهای روزانه به شما کمک می کند و شما احساس می کنید که بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می ماند می تواند به صورت بیل در خواب های ماشکل بگیرد.
چنانچه در خواب بیلی نو با دسته ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد و کسی را به کمک می گیرید که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد.
گرفتن بیل، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن.

تعبیر خواب بیل از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن بیل در خواب، بیانگر آن است که در زندگى بیشتر به کار مى‏پردازید تا به تفریحات. کار کردن با بیل در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به رفاه در زندگى سعى و تلاش زیادى خواهید کرد.
اگر زنى در خواب ببیند با بیل سرکجى مشغول کندن زمین مى‏باشد، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است.
اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله مى‏کنند، به این معنا است که توطئه‏ى دشمن را بر ملا مى‏سازید.

برگرفته از سایت دعاگو

************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب زن متاهل و زن متاهل با مرد مجرد و زن متاهل ازدواج کرده در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − سیزده =