تعبیر خواب زبان گاو پخته شده و خوردن زبان گاو خام و کله و پاچه گاو

کاملترین تعبیر خواب خوردن زبان گاو و پختن زبان گاو و خوردن زبان خام گاو و کله و پاچه گاو در سایت تعبیر خواب دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب زبان گاو پخته شده و خوردن زبان گاو خام و کله و پاچه گاو را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن کله و پاچه گاو و گوسفند و خوردن زبان پخته شده گاو و خوردن زبان خام و پخته نشده گاو و خریدن زبان گاو و دادن زبان گاو به دیگران و زبان گاو لذیذ و خوشمزه هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما بخوانید …

تعبیر خواب زبان گاو پخته,تعبیر خواب زبان گاو خوردن,تعبیر خواب زبان گاو خام,تعبیر خواب زبان گوساله,تعبیر خواب گوشت زبان گاو,تعبیر خواب خریدن زبان گاو,تعبیر خواب بریدن زبان گاو,تعبیر خواب گل گاو زبان,زبان گاو پخت,تعبیر خواب زبان گاو پخته شده,پخته زبان گاو,زبان گوساله خام,تعبیر خواب زبان گاو خام,گل گاو زبان خام

خواب زبان گاو پخته شده و خوردن زبان گاو خام و کله و پاچه گاو - تعبیر خواب زبان گاو پخته شده و خوردن زبان گاو خام و کله و پاچه گاو

تعبیر خواب خوردن زبان گاو,تعبیر خواب پختن زبان گاو,تعبیر خواب زبان خام گاو خوردن,تعبیر خواب کله و پاچه گاو,معنی و مفهوم دیدن زبان گاو در خواب

تعبیر خواب زبان گاو پخته شده و خوردن زبان گاو خام و کله و پاچه گاو

تعبیر خواب دیدن کله و پاچه از دیدگاه شیخ طوسی:

زندگی شخصی و خصوصی شماست

اگر در خواب دیدید کله چاچه میخورید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد.

اگر کله پاچه را به زور و اجبار دیگران بخورید تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل.

اگر کله پاچه را به همراه دوست و یا خانواده مصرف کردی به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

تعبیر خواب دیدن کله و پاچه:

ابراهیم کرمانی گفته است:

کله پاچه آماده شده را خوردن بسیار خوب و خوش یمن است دیدن کله پاچه برای خانم ها دروغگویی است و فریب و زبان آوری

چنانچه زنی ببیند کله پاچه میخورد به دروغگویی متوسل می شود و زبان را به گفتن نادرست می آلاید.

تعبیر خواب کله پاچه خریدن:

اگر کسی دید آن را ابتدا میخرد و سپس به خانه می اورد و مصرف میکند نعمت یا پولی است مانده که دیگری اندوخته و ذخیره کرده ولی به شما که بیننده خواب هستید می رسد اما این نعمت پول ملال انگیز و دردسر آور است

تعبیر خواب کله پاچه نذری از نگاه ادوارد:

اگر کسی درب منزل شما را زد و برایتان در ظرفی کله پاچه نذری آورد دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود.

اگر بیند از خوردن ان امتناع میکند یا میترسد دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر بیند که کله پاچه میفروشد ، دلیل زیان بود و خریدن آن بهتر از فروختن بود.

تعبیر خواب کله پاچه گوساله یا گاو بالغ:

دلیل که از حالی که دارد به حال دیگر شود.و یا اینکه دلیل که سفری دور کند

اگر خواب دیدی کله پاچه ای را با طعم لذیذ و پرگوشت و چرب میخوری دلیل که بر مردی قوی اعتماد کند، تا او مددی دهد در کاری، تا آن کار به مراد رسد

اگر بادیدنش بالا آوردی و حالت بهم خورد دلیل که هلاک شود.

اگر دیدی آن را با نان خوردی و بی حال شدی دلیل که زن از او جدا شود و باز پیش وی آید

توضیح کوتاه تکمیلی:

فرقی نمیکند که شما کدام قسمت از این غذا را خورده باشید زبان گوش چشم و یا …تعابیر دارای معانی نزدیک به هم یکسان میباشد

برگرفته از سایت دعاگو

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب انگشتر و حلقه نامزدی و انگشتر عروسی و انگشتر طلا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + شانزده =