تعبیر خواب لباس و خریدن لباس و دیدن لباس تمیز و نو و کثیف در خواب

کاملترین تعبیر خواب لباس و خریدن و فروختن لباس و پوشیدن لباس تمیز و لباس های کثیف در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com تعبیر خواب لباس و خریدن لباس و دیدن لباس تمیز و نو و کثیف در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب لباس و پوشیدن لباس و دیدن لباس های گشاد و لباس های تنگ و خریدن و فروختن لباس و گم کردن لباس و شستن و تمیز کردن لباس و دیدذن لباس سیاه و سفید و رنگی هستید این مطلب از سایت دعا 786 را حتما ببینید …

تعبیر خواب لباس عروس,تعبیر خواب لباس سفید,تعبیر خواب لباس قرمز,تعبیر خواب لباس خریدن,تعبیر خواب لباس مجلسی,تعبیر خواب لباس مشکی,تعبیر خواب لباس پاره,تعبیر خواب لباس سفید مجلسی

خواب لباس و خریدن لباس و دیدن لباس تمیز و نو و کثیف در خواب - تعبیر خواب لباس و خریدن لباس و دیدن لباس تمیز و نو و کثیف در خواب

تعبیر خواب شستن لباس کثیف,تعبیر خواب تمیز کردن لباس,تعبیر خواب لباس های پاک و نو,تعبیر خواب لباس آلوده,تعبیر خواب لباس زنانه و مردانه,تعبیر خواب لباس سیاه و سفید,تعبیر خواب گم کردن لباس,تعبیر خواب مغازه لباس فروشی

تعبیر خواب لباس و خریدن لباس و دیدن لباس تمیز و نو و کثیف در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جامه معني عام دارد. به قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شود بل که به مجموع چيزهائي که مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوار ، پيراهن، جليقه، و احيانا باراني و پالتو.

همه اين ها جامه هستند يا فرد فرد به جاي خود جامه ناميده مي شوند. در خواب جامه حيثيت و آبروي مرد يا کسب و کار او مي باشد و طبعا اگر جامه اش تميز و شيک و نو باشد بيننده خواب مردي است آبرومند و شريف با کسب و کاري خوب و پر درآمد و چنانچه لباسش بد و ناموزون و کثيف و پاره باشد شخصي است بي آبرو که کار و حرفه خوبي هم ندارد.

اين يک تعبير کلي است نسبت به جامه اما جامه مي تواند از جنس هاي مختلف و حالات گوناگون و رنگ هاي متفاوت باشد که هر يک تعبيري خاص خود دارد.

اگر در خواب ديديد جامه اي به تن داريد که ظاهرش تميز است و خوب و شکيل اما باطن و زير آن چرک و کثيف و پاره و مندرس است مردي هستيد که مردم جامعه شما را شريف و محترم مي دانند در حالي که خودتان مي دانيد مستحق اين احترام و شرافت نيستيد و به نا حق خود را متقي و منزه نشان داده ايد.

عکس اين هم درست است يعني اگر ظاهر جامه شما کثيف و مندرس بود اما زير جامه اي پاک و پاکيزه و نو و اطو شده پوشيده ايد مردي هستيد که جامعه با چشم بد به شما مي نگرد و کارهائي کرده ايد که در حق شما بد قضاوت مي کنند ولي در باطن انساني پاک و شريف هستيد که قدرتان شناخته نشده.

اگر در خواب ببينيد که جامه اي لکه دار پوشيده ايد خوابتان مي گويد که به شما بهتان مي زنند و اگر جامه اي زرد پوشيده باشيد خواب از يک بيماري خبر ميدهد.

جامه ابريشمين فريب و نيرنگ است و جامه پشمين مال و خواسته است که نصيب شما مي شود.

چنان چه در خواب ببينيد که لباس شما پاره شده رازتان فاش مي گردد و اگر اين دريدگي پشت جامه شما بود به شما تهمت مي زنند در حالي که بي گناهيد.

اگر در خواب ببينيد جامه اي چرک و کثيف به تن داريد گرفتار غم و اندوه مي شويد. جامه سياه شوکت و اعتبار است.

جامه سرخ خرمي است يا خشم و جامه سبز را جامه بهشتيان دانسته اند که پوشيدنش مبارک است و ميمنت دارد.

جامه سرخ را معبران براي زنان خوب دانسته اند ولي برخي نوشته اند که براي مردان خوب نيست.

اگر در خواب ببينيد که جامه مي دوزيد،هر چه باشد فرق نمي کند از زير جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر مي رويد و سفر شما به قدر همان جامه اي که مي دوزيد اهميت دارد و طول مي کشد چنان چه يک زير پيراهني ساده مي دوزيد سفر طولاني و مهم نيست ولي اگر پالتوئي بلند و کلفت مي دوزيد سفرتان طولاني و داراي اهميت زياد است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر در خواب دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان, به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی در خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر در خواب بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود.

اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است.

اگر دید , که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به ,دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
اگر در خواب ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد.
اگر خواب ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.
اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود, یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.
تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می‌باشد،
اگر خواب ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌

در جایی دیگر نیز می‌گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است , که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن لباس درخواب هفت وجه است.
اول: دین پاک. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

لباس تمیز : احترام
خریدن لباس : خوشبختی
لباس کهنه : افتخار
لباس خواب : ازدواج ناگهانی

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.
تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،
تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، ‌‌‌‌‌
تعبیر لباس زرد، بیماری است.

برگرفته از دعا سایت

*************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
تعبیر خواب پنجره باز و پنجره بسته - تعبیر وارد شدن از پنجره در خواب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =