مار شاخدار در دفینه و نشانه مار در دفینه و تله مار در گنج و دفینه

علامت و نماد و نشانه مار شاخدار در گنج یابی و دفینه یابی در سایت دعا 786

0

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب doa786.com مار شاخدار در دفینه و نشانه مار در دفینه و تله مار در گنج و دفینه را قرار دادیم . معنی و مفهوم و کارشناسی و رمزگشایی علامت و نشانه و نماد مار شاخدار در گنج یابی و دفینه یابی و باستان شناسی . مار شاخدار بر روی سنگ یکی از نشانه های مهم در دفینه یابی می باشد . سایت دعا 786 …

,مار شاخدار,مار شاخدار خوزستان,مار شاخدار در ارگ بم,مار شاخدار ایران,مار شاخدار دم عنکبوتی,مار شاخدار ایرانی,مار شاخدار جعفری,مار شاخدار در فال قهوه,مار شاخدار در خواب,مار شاخدار به انگلیسی,مار افعی شاخدار خوزستانی,مار شاخدار در خوزستان,قیمت مار شاخدار ایرانی,مار افعی شاخدار ایرانی,عکس مار شاخدار ایرانی,مار شاخدار در ایران,مار افعی شاخدار ایران,بزرگترین مار شاخدار ایران,مار افعی شاخدار دم عنکبوتی,عکس مار افعی شاخدار دم عنکبوتی,افعي شاخدار مار جعفری,قیمت مار جعفری شاخدار,تعبیر مار شاخدار در خواب,دیدن مار شاخدار در خواب,مار شاخدار خواب,تعبیر دیدن مار شاخدار در خواب,دفینه مار,دفینه مارمولک,دفینه مار چنبره زده,دفینه مار افعی,دفینه مار کبری,دفینه مار برجسته,دفینه مار با جوغن,دفینه مارمولک چیست,دفینه مارها,دفینه سنگ مارمولک,عمق دفینه مارمولک,سربار دفینه مارمولک,علامت مار چنبره زده در دفینه,مار چنبره زده در دفینه,مارهای دفینه,دفینه و غارها,دفینه های غارها,مارهای دفینه گنج

شاخدار در دفینه و نشانه مار در دفینه و تله مار در گنج و دفینه - مار شاخدار در دفینه و نشانه مار در دفینه و تله مار در گنج و دفینه

دفینه مار شاخدار,گنج و عتیقه مار شاخدار,زیرخاکی مار شاخدار,علامت و نشانه مار شاخدار,نماد مار شاخدار روی سنگ,معنی و مفهوم مار شاخدار در دفینه,کارشناسی و تفسیر نشانه مار شاخدار

مار شاخدار در دفینه و نشانه مار در دفینه و تله مار در گنج و دفینه

نکته های مهم نماد مار در گنج یابی

۱- نماد مار اگر بر روی تخته سنگی به صورت چنبره زده باشد، پول در زیر آن نماد مار می باشد.

۲- اگرنماد مار بر روی تخته سنگ دولا شده و به جلو نگاه کند، پول در دو جای مختلف می باشد.

۳- اگر دهان مار باز باشد، باید در پشت آن به دنبال دفینه بود و یا باید یک سوراخ وجود داشته باشد.

۴- اگر زبان مار بیرون باشد، و مار برجسته بوده و پشتش پولک داشته باشد، خطرناک بوده و پول تله دار می باشد.

۵- اگر دهان مار باز بوده و زبانش بیرون باشد،

به معنای خطر می باشد. بر روی پول زهر ریخته شده است،

یعنی با دست باز به آن دست نزنید. پول نیز در خود صخره می باشد.

اگر صخره را جستجو کردید و در جایی از آن صدای تو خالی آمد،

آن قسمت را با یک جسم سخت بشکنید و پول را بردارید.

۶- اگر نماد مار به صورت دایره شده باشد،

پول در خود سنگ می باشد.

یعنی در تخته سنگی که روی آن پیدا شده می باشد و یا در طرف جنوب تخته سنگ و در ۳ متری آن می باشد.

۷- در نماد های مار، اگر جهت های مختلف و متفاوت وجود داشته باشد،

این به همراه دفینه، مزار را نیز نماد می کند.

به این معنا می باشد که در این منطقه مزاری وجود دارد و داخل آن پول وجود دارد.

۸- اگر یک چشم نماد مار کور باشد ، در جهت نگاه چشم کور کاوش انجام دهید.

۹- اگر دهان مار بسته باشد مزار در خاک می باشد.
نکته های مهم نماد مار در گنج یابی
نکته های مهم نماد مار در گنج یابی
۱۰- نماد مار برجسته ایی که دهانش باز باشد ،

به ما دو جهت می دهد. یکی با منطق V،

بین قسمت عمیق دهان و قسمت انتهایی آن به صورت عمودی اندازه گیری شده،

و اگر به ازای هر سانتی متر آن یک قدم حرکت کنید،

سربار کوچکی خواهید دید. حالا، طول نماد مار اندازه گرفته شده، نتیجه به دست آمده را،

هر ۱ سانتی متر را یک قدم در نظر گرفته، در پشت یک نشانه می باشد که در آن پول وجود دارد.

۱۱- اگر مار زبان شاخه ای داشته باشد، غاری بسته و یا بعداً باز شده را نشان می دهد.

حتی بعضی مارها تومولوس ها را نشان می دهند.

اگر زبانش بیرون باشد، و در حدود ۳ سانتی متر باشد، در فاصله ۱۰۰ متری باید به دنبال پول بود.

اگر زبانش بیرون نباشد، باید دمش اندازه گیری شده و حرکت کرد.

اگر بین هر دو مار نشانه صلیب و یا ضربدر وجود داشته و مارها برجسته باشد، نمادگر دفینه خیلی بزرگی می باشد.

۱۲- اگر چه ممکن است بعضی نماد ها یادآور نشانه مار باشد،

ولی در حقیقت ماری به آن شکل نداریم. اگر به شکل مار نگاه کنیم،

متوجه خواهید شد که مار می باشد. در این صورت مار را به خوبی بررسی می کنید.

نماد مار راست می باشد یا پیچ خورده؟ زبانش بیرون می باشد؟در حال حرکت می باشد یا ایستاده؟

و یا بر روی یک تپه می رود؟ این گونه وضعیت ها را باید به خوبی بررسی کرد، و نظر نیز بر اساس آن داده می شود.

پول ماری که در حال حرکت می باشد به راحتی برداشته می شود،

اما پول ماری که ایستاده و چنبره زده، کمی سخت یافت می شود.

در این میان باید در مورد طرز زندگی و حرکت مارها اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید معنای اشکال را بیابید.
۱۳- مار خطرناک می باشد، دهانش باز می باشد یا بسته

یعنی زبانش بیرون است یا نه، اگر دهانش باز باشد ،

طول گردن آن را اندازه بگیر و قدم بردار در اینجا باید به دنبال غار بود.

ولی اگر دهان نماد مار بسته باشد، یعنی باید به اندازه طول مار به عقب حرکت کرد.

پول و امانت این نشانه را باید در خاک پیدا کرد.

۱۴- اگرنماد مار پیچ داشته و در کنارش نماد قلب وجود داشته باشد،

باید به دنبال منطقه ایی خاکی به شکل قلب و یا به شکل سنگ بود.

۱۵- مار هر تعداد که پیچ خوردگی داشته باشد ،

به همان تعداد نشانه وجود دارد. ولی هر پیچش، جهت نگاهش ،

زبانش ، باز و یا بسته بودن دهانش، معنای متفاوتی دارد.

در جهت نگاه مار بستر دره وجود دارد؟ زبان نماد مار بیرون است؟ رویش پولک دارد؟ اگر هست پر پولک می باشد؟

قبل از هر چیزی طول مار را به خوبی اندازه گرفته،

اگر در پشت مار نشانه حفره کوچک و یا یک صلیب، حکاکی بت بصورت کنده کاری شده و یا برجسته باشد،

که این نماد مشخص دفینه می باشد،

هر سانتی متر را در ۷۲ الی ۷۸ ضرب کرده، )میانگین( یعنی هر سانتی متر یک قدم، و در جهت نگاهش، حرکت کنید،

یا با تل سنگی و یا تل خاکی برخورد خواهید کرد که زیر آنها را کاوش کنید.

اگر در کنار دره باشد، در نقطه ایی که دره پیچ خورده می تواند در زیر تخته سنگ و یا گروهی از تخته سنگ باشد،

و یا در منطقه ایی که درختی عظیم و بزرگ وجود دارد باشد.
۱۶- اگر نماد مار پیچ خورده و سرش رو به بالا باشد،

در جهت سرش، باید در فاصله ی ۲۰۰ متری اطراف کاوش انجام شود،

باید به دنبال چشمه آب و امثال آن بود.

۱۷- اگر دم مار تا نوک تخته سنگ دراز شده و به صورت پیچ خورده باشد،

و نوک دم، با یک خط جدا شده باشد، به این معنا می باشد که پول در اتاقی در زیر تخته سنگ می باشد.

۱۸- باید به زیر محلی که مار از طرف پرندگان غارتگری مثل عقاب و یا شاهین شکار شده است، نگاه کرد.

هنگامی که پرنده ای مار را می گیرد، از بالا به پایین آن را رها می کند تا بمیرد.

باید از بالا به منطقه نگاه کرده، و به دنبال چیزی شبیه به نماد مار بود، اگر پیدا کردید،

احتمال دارد که در زیر آن چیزی باشد که شبیه به مار می باشد.

۱۹- رمزگشایی کردن مار کنده کاری شده خیلی سخت می باشد،

ولی خطرش کم می باشد.

برجسته ها خطر بیشتری دارند گازهای سمی و یا مواد شیمیایی و امثال این، ممکن است برای حفاظت از پول باشند.

نماد مار برجسته نشانه غار نمی باشد.

به معنای پول مزار و راههای اصلی است. ممکن است گاهاً به معنای پول نباشد.

۲۰- اگر نماد مار آبی کنار آب و یا درون آب بر روی تخته سنگ رسم شده باشد، به این معنا می باشد که درون آب نیز امانتی دیگری وجود دارد.

برگرفته از سایت ملکوتی ها

*******************************

بازنشر : سایت دعا 786 سایت بزرگ ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب و باستان شناسی

بیشتر بخوانید
علامت و نشانه مار در گنج یابی - رمزگشایی نماد مار روی سنگ در دفینه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 17 =